Buscar

Punt per punt C2 "Curs de valencià de nivell C2"

Disponibilidad: Sin existencias
ISBN: 978-84-9717-652-1
$15.79
$15.00
decrease increase
Compartir
Destinatari. Punt per punt C2 és un curs de valencià destinat a aprenents experts que volen assolir el nivell màxim d'expertesa. Entenen i produeixen tot tipus de textos complexos, tant escrits com orals, amb plena solv¨ncia. Dominen el vocabulari general i la terminologia específica, tenen un important bagatge fraseològic i han adquirit sòlids coneixements metalingüístics, que els permeten copsar l'estructura lingüística i comparar el valencià amb unes altres llengües pròximes. Estructura del curs i punt de partida. És un curs per a autoaprenents o per a seguir a l'aula, compost per 18 unitats. Les 17 primeres desenvolupen el temari i l'última ofereix un model de prova, que permet posar en pràctica els coneixements adquirits. Conté els cinc apartats següents: «Comprensió escrita i expressió oral», «Gramàtica», «Vocabulari», «Ortografia i fon¨tica» i «Expressió escrita». El punt de partida de Punt per punt C2 és un text escrit d'un àmbit temàtic específic. Aquest text funciona com a focus d'interés de cada unitat, que és représ en diverses activitats, com ara una situació comunicativa en parella, una exposició individual o exercicis de buits, de correccions o de vocabulari. Estructura de les unitats i metodologia. Les explicacions gramaticals se centren en els aspectes més específics i concrets, com correspon al nivell màxim d'expertesa. A continuació, es plantegen tres activitats de repàs gramatical, que permeten consolidar els coneixements previs i practicar-los amb exercicis similars als de les proves oficials. El vocabulari es treballa mitjançant textos amb buits i activitats de definicions, de fraseologia o de substitució, entre altres. L'ortografia i la fon¨tica són tractades de manera lligada: expliquem les particularitats ortogràfiques del valencià i incidim en una orto¨pia ben acurada, que practiquem amb exercicis de buits o correccions de textos orals. Finalment, en l'apartat d'expressió escrita proposem traduccions des de llengües pròximes (castellà, anglés, gallec, italià i francés) i tasques escrites similars a les que es plantegen en les proves oficials. Els exercicis escrits ajuden a consolidar i sistematitzar els continguts propis del nivell màxim d'expertesa. Les habilitats orals es treballen mitjançant les propostes comunicatives de l'inici de cada unitat i de diversos exercicis amb àudios, amb els quals establim un model de pronúncia i treballem la correcció orto¨pica i la comprensió oral.
Destinatari. Punt per punt C2 és un curs de valencià destinat a aprenents experts que volen assolir el nivell màxim d'expertesa. Entenen i produeixen tot tipus de textos complexos, tant escrits com orals, amb plena solv¨ncia. Dominen el vocabulari general i la terminologia específica, tenen un important bagatge fraseològic i han adquirit sòlids coneixements metalingüístics, que els permeten copsar l'estructura lingüística i comparar el valencià amb unes altres llengües pròximes. Estructura del curs i punt de partida. És un curs per a autoaprenents o per a seguir a l'aula, compost per 18 unitats. Les 17 primeres desenvolupen el temari i l'última ofereix un model de prova, que permet posar en pràctica els coneixements adquirits. Conté els cinc apartats següents: «Comprensió escrita i expressió oral», «Gramàtica», «Vocabulari», «Ortografia i fon¨tica» i «Expressió escrita». El punt de partida de Punt per punt C2 és un text escrit d'un àmbit temàtic específic. Aquest text funciona com a focus d'interés de cada unitat, que és représ en diverses activitats, com ara una situació comunicativa en parella, una exposició individual o exercicis de buits, de correccions o de vocabulari. Estructura de les unitats i metodologia. Les explicacions gramaticals se centren en els aspectes més específics i concrets, com correspon al nivell màxim d'expertesa. A continuació, es plantegen tres activitats de repàs gramatical, que permeten consolidar els coneixements previs i practicar-los amb exercicis similars als de les proves oficials. El vocabulari es treballa mitjançant textos amb buits i activitats de definicions, de fraseologia o de substitució, entre altres. L'ortografia i la fon¨tica són tractades de manera lligada: expliquem les particularitats ortogràfiques del valencià i incidim en una orto¨pia ben acurada, que practiquem amb exercicis de buits o correccions de textos orals. Finalment, en l'apartat d'expressió escrita proposem traduccions des de llengües pròximes (castellà, anglés, gallec, italià i francés) i tasques escrites similars a les que es plantegen en les proves oficials. Els exercicis escrits ajuden a consolidar i sistematitzar els continguts propis del nivell màxim d'expertesa. Les habilitats orals es treballen mitjançant les propostes comunicatives de l'inici de cada unitat i de diversos exercicis amb àudios, amb els quals establim un model de pronúncia i treballem la correcció orto¨pica i la comprensió oral.
Especificaciones de productos
Editor UNIVERSIDAD ALICANTE SERVICIO PUBLICACIONES
Num. Edición 1
Fecha edición 01/02/2019
Páginas 166
Escriba su propio comentario
  • Sólo los usuarios registrados pueden agregar comentarios
  • Malo
  • Excelente
Especificaciones de productos
Editor UNIVERSIDAD ALICANTE SERVICIO PUBLICACIONES
Num. Edición 1
Fecha edición 01/02/2019
Páginas 166
Filtros
Sort
display